Dotazník | Test

Dobrý den,

děkujeme, že jste se rozhodli vyplnit tento dotazník! Jeho vyplnění vám poskytne zajímavé informace o vašem vztahu k sobě samým. Chcete vědět, zda má vaše sebevědomí zdravý základ? Jste k sobě shovívaví nebo přísní? Jste sebestřední? Jak jste na tom ve srovnání s ostatními lidmi? To vše a ještě víc vám dotazník prozradí!

Nejprve, prosím, vyplňte tyto údaje:

Nyní si, prosím, přečtěte následující tvrzení a na příslušné škále vždy označte, jak často se chováte daným způsobem.

1. Odmítám a odsuzuji své chyby a nedostatky.
2. Když jsem na dně, mám sklon se nutkavě zaměřovat na vše špatné.
3. Když se mi nedaří, vnímám potíže jako běžnou součást života, s níž se potýká každý.
4. Když přemýšlím o svých nedostatcích, mívám pocit, že jsem oddělený/á a odříznutý/á od zbytku světa.
5. Když prožívám emoční bolest, snažím se být k sobě laskavý/á.
6. Když selžu v něčem, co je pro mě důležité, zahltí mě pocity vlastní nedostatečnosti.
7. Když jsem na dně a „mimo hru“, připomínám si, že na světě je spousta lidí, kteří se cítí stejně jako já.
8. Když přijdou opravdu těžké časy, mám tendenci být na sebe tvrdý/á.
9. Když mne něco rozruší, snažím se udržet své emoce v rovnováze.
10. Když se cítím nějakým způsobem nedostatečný/á, snažím se připomínat si, že pocity nedostatečnosti zažívá většina lidí.
11. Jsem netolerantní a netrpělivý/á vůči těm stránkám své osobnosti, které nemám rád/a.
12. Když procházím nějakým velmi těžkým obdobím, poskytuji si takovou péči a láskyplnost, jakou potřebuji.
13. Když je mi na nic, mívám pocit, že ostatní lidé jsou jistě šťastnější než já.
14. Když mě něco zraní, snažím se na situaci dívat nezaujatým pohledem.
15. Snažím se vnímat svá selhání jako součást lidské přirozenosti.
16. Když si uvědomím některé své vlastnosti, které se mi nelíbí, skličuje mě to.
17. Když selžu v něčem, co je pro mne důležité, snažím se celou záležitost vnímat realisticky.
18. Když se s něčím opravdu potýkám, mívám pocit, že druzí lidé to určitě zvládají lépe.
19. Když prožívám nějaké trápení, jsem k sobě laskavý/á.
20. Když mne něco naštve, nechávám se unést vlastními pocity.
21. Dokážu být k sobě citově docela chladný/á, když mě něco trápí.
22. Když se cítím deprimovaný/á, snažím se ke svým pocitům přistupovat se zájmem a otevřeností.
23. Jsem tolerantní vůči svým chybám a nedostatkům.
24. Když se stane něco bolestného, mám sklon danou situaci zveličovat.
25. Když selžu v něčem, co je pro mě důležité, mívám pocit, že jsem v tom zcela sám/sama.
26. Snažím se přistupovat s porozuměním a trpělivostí vůči těm stránkám své osobnosti, které nemám rád/a.
27. Kritizuji se za to, že mám nesmyslné nebo nevhodné emoce.
28. Když dělám různé věci, duchem se toulám mimo a jsem snadno nepozorný/á.
29. Nevěnuji pozornost tomu, co dělám, protože se oddávám dennímu snění, dělám si starosti nebo jsem duchem nepřítomný/á.
30. Říkám si, že bych se neměl/a cítit tak, jak se cítím.
31. Snadno se přestanu soustředit a jsem roztržitý/á.
32. Myslím si, že některé mé myšlenky jsou špatné nebo nejsou normální a neměl/a bych takto přemýšlet.
33. Posuzuji, zda mé myšlenky jsou dobré nebo špatné.
34. Zdá se mi obtížné zůstávat soustředěný/á na to, co se děje v přítomnosti.
35. Zdá se, že většinu věcí dělám automaticky, aniž bych si nějak zvlášť uvědomoval/a to, co dělám.
36. Říkám si, že bych neměl/a přemýšlet tak, jak přemýšlím.
37. Ženu se z jedné aktivity do druhé bez toho, abych k těmto aktivitám byl/a opravdu pozorný/á.
38. Myslím si, že některé mé city jsou špatné nebo nevhodné a neměl/a bych je cítit.
39. Vykonávám svou práci nebo povinnosti automaticky, aniž bych si uvědomoval/a, co vlastně dělám.
40. Když mám úzkostné myšlenky nebo představy, obvykle hodnotím sám/sama sebe, že jsem dobrý/á nebo špatný/á, podle toho o jakou myšlenku nebo představu jde.
41. Přistihuji se, jak dělám věci, aniž bych dával/a pozor.
42. Když mám nerozumné myšlenky, odsuzuji se za to.

Uf! Více než polovinu dotazníku již máte za sebou! :-)
Až si trochu vydechnete, přečtěte si, prosím, následující tvrzení a na příslušné škále vždy označte, do jaké míry s uvedenými výroky souhlasíte či nesouhlasíte.

43. Mám pocit, že si uchovávám svoji osobní důstojnost nejméně v takové míře jako většina ostatních lidí.
44. Jsem vždy náchylný/á považovat se za neúspěšného člověka.
45. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností.
46. Jsem schopný/á dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní.
47. Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý/á.
48. Mám k sobě dobrý vztah.
49. Chtěl/a bych si sám/sama sebe více vážit.
50. Jsem se sebou vcelku spokojený/á.
51. Občas jasně pociťuji svoji neužitečnost.
52. Někdy si myslím, že jsem naprosto neschopný/á.

Také u následujících tvrzení, prosím, označte vždy na příslušné škále míru vašeho souhlasu nebo nesouhlasu. Škála má nyní více stupňů.

53. Někdy zveličuji své úspěchy, abych tím získal/a úctu a zájem ostatních.
54. Někdy profituji na úkor ostatních, aniž bych se předem zajímal/a, jakou škodu či bolest jsem mohl/a způsobit.
55. Mé vlastní úspěchy mě pohlcují natolik, že zapomínám na existenci ostatních.
56. Ostatní mají pocit, že jsem arogantní, povýšený/á, nepříjemný/á.
57. Uráží mě, když mi někdo ve skupině nevěnuje pozornost.
58. Často pociťuji lhostejnost k citům ostatních lidí.
59. Cítím rozhořčení, když ostatní mají (vědí, umí, atd.) něco, co já ne.
60. Připadá mi, že mám, oproti ostatním, jedinečné schopnosti a dovednosti.
61. Mé potřeby jsou důležitější než potřeby ostatních.
62. Občas mě někteří lidé obviňují z toho, že jsem sebestředný/á, sobecký/á.
63. Vyprávím-li o sobě, občas zveličuji a přeháním, aby to bylo zajímavější.
64. Vzhledem k ostatním si připadám „odlišný/á“. Málokdo mě chápe a rozumí mi.
65. Průměrní lidé jsou nudní a nezajímaví, a proto je nevyhledávám.
66. Zdržuje mě a obtěžuje, když za mnou ostatní lidé přicházejí s problémy a chtějí můj čas a sympatie.
67. Když přijdu a ostatní si nevšimnou, že je na mně něco nového (oblečení, účes), mrzí mě to.
68. Když přijdu na oslavu a nejsem při vstupu všemi přivítán/a, připadá mi, že jsem ostatním lhostejný/á.
69. Přál/a bych si, aby o mně jednou někdo napsal knihu (natočil pořad).

Nyní, prosím, vždy označte na příslušné škále, jak často jste během posledních dvou týdnů trpěl/a následujícími problémy:

70. Cítil/a jsem se nervózní, úzkostný/á nebo napjatý/á
71. Nedokázal/a jsem si přestat dělat starosti nebo své starosti ovládnout
72. Malý zájem nebo potěšení z věcí, které děláte
73. Pocit, že jste na dně, pocit deprese nebo beznaděje

A jsme ve finále! Zbývá již jen na příslušné škále vždy označit, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky.

74. Můj život se téměř zcela shoduje s mým ideálem.
75. Podmínky mého života jsou vynikající.
76. Jsem se svým životem spokojený/á.
77. Až dosud jsem dostal/a od života téměř vše, co jsem chtěl/a.
78. Kdybych mohl/a žít svůj život znovu, nezměnil/a bych téměř nic.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku! Pro vyhodnocení klikněte na tlačítko dole.